Sahitya Jibana

Portal on odia literature

Contest

Participate Now

 

closed

Participate now
‘ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟିବାର ସହଜ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ।’ଖାସ୍ ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ଷ୍ଟୋରୀମିରର୍ ସହ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହାଣୀ ବଗିଚା । ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ।

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?