Sahitya Jibana

Portal on odia literature

Poetry

1 min read

ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁଳନା ବିଶ୍ବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦିତା ମାର୍କଣ୍ଡେ ଗାଇଲେ ପଞ୍ଚସତୀ ମୁଖେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଥା ।। ଅଶ୍ବପତି କନ୍ଯା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଗୁଣା ମଦ୍ରା ରାଜକନ୍ଯା...