Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମନ ହରଷେ – ଲଲିତା ନାଏକ

1 min read

 

ତରୁ ଲତା ଡ଼ାଳେ
ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସେ
ମନ ହରଷେ।।

ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଗଗନରେ
ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼େ
ମନ ହରଷେ।।

କାଠି କୁଟା ସଂଗ୍ରହ କରେ
କୁନି ଥଂଟରେ
ମନ ହରଷେ।।

ବସାଟିଏ ଝୁଲେଇ ଦିଏ
ଗଛ ଡାଳରେ
ମନ ହରଷେ।।

ଦେଶ ବିଦେଶେ ଉଡିଯାଏ
ସୁରୁଜ ଉଇଁଲେ
ଖାଦ୍ୟର ଆଶେ
ମନ ହରଷେ।।

ନିଜ ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ
ସଂଜ ନଇଁଲେ
ମନ ହରଷେ।।

ଚଢ଼େଇଟିଏ ଉଦାହରଣଟିଏ
ଜୀବନର ପ୍ରତି ପାହାଚରେ
ମନ ହରଷେ।।

କଂକ୍ରିଟ ସହର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ
ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଅନେକ ଉସ୍ର
ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାରେ।।

ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ କି ଏ ପର ପିଢ଼ିରେ
ଚଢ଼େଇ ବସାଟିଏ
ମନ ହରଷେ।।
——-
ଲଲିତା ନାଏକ
ସମ୍ବଲପୁର,

Leave a Reply

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.