Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ – ଇପ୍ସିତା ରାୟ , ଜଗତସିଂହପୁର

1 min read
seashore under white and blue sky during sunset
କେବେ ମା ହୋଇ ସେନେହ ଢାଳେ..
ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେବେସେ ନାରାୟଣୀ ସାଜେ,
ବକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଦେଇ ଜିବନ ଦିଏ ତ..
କେବେ ପୁଣୀ ବକ୍ଷଚିରି ମହୀକାଳି ସାଜେ ।।
କେବେ ଜାନକୀ ସାଜିସେ
ଶ୍ରୀରାମ ପଦ ସେବା କରେ..
କେବେ ପୁଣି ମହିଶାଶୁର ବଦ୍ଧକରି ଜଗତ ରଖେ,
କେବେ ରମାଦେବୀ ସାଜି ଦେଶପାଇଁ ଲଢେ..
କେବେପୁଣି ଲେଖିକାପ୍ରତିଭା ସାଜି ଶବ୍ଦ ସହ ଖେଳେ ।।
ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସାଜି କେବେ ହାତେଧରେ ଖଣ୍ଡା..
କେବେପୁଣି ମଦର୍ ଟେରେସା ସାଜି କରିଚାଲେ ସେବା,
ଅନନ୍ୟ ରୁପ ଧାରିଣୀ ସେତ ଅନନ୍ୟା
ମାତୃ ଭଗୀନୀ ଜାୟା ରୁପେ ସଦାପୁଜନୀୟା ।।
କଲମ ମୂନରେ ହେବନୀ ବଖାଣୀ
ତା’ର ତ୍ୟାଗଭରା କଥା,….
ଅସରନ୍ତି ତା’ର ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାର
ତା’ଠୁ ଗଭୀର ନାରୀଶକ୍ତି ର ଗାଥା ।।

ନାମ- ଇପ୍ସିତା ରାୟ
ଠିକଣା-ଜଗତସିଂହ ପୁର