Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ଲକ୍ଷ୍ୟ – ଭାବଗ୍ରାହୀ ତ୍ରିପାଠୀ

1 min read

ମଣିଷ ଜୀବନ
ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଜନମ
ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ
ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ
ଜୀବନ ନୁହଁଇ
ବଞ୍ଚିବାକୁ ଧରା ତଳେ

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀନ ପ୍ରାଣୀ
ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ
ପାଏ ନାହିଁ ରାହା ସାହା
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେଲେ
ସଫଳତା ମିଳେ
ମିଳିଥାଏ ବାହା ବାହା

ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନା କେବେ
ସିଦ୍ଧି ମିଳେନା
ଦିଗ ହରା ହୋଇ ଥିଲେ
ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ
ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ

ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କଢାଏଟି ପଥ
ମନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦିଏ
ଅନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଜୀବନ ମାର୍ଗକୁ
ନର୍କ ସମ କରି ଦିଏ

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀନ ମାର୍ଗ
ଦିଗହରା କାର୍ଯ୍ୟ
ଦେଇ ଥାଏ ସଦା ଦୁଃଖ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥେ ସଦା
ଯାତ୍ରା କରିଲେ
ଭରି ଭରି ମିଳେ ସୁଖ

ଚାଲିବାକୁ ଅଛି
ପଥ ବହୁଦୂର
ଚାଲୁ ଅଛି ଚାଲୁ ଥିବି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମୋହର
ସୁଦୂର ବିସ୍ତାରି
ଥକି କେବେ ନ ପଡ଼ିବି

ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉ ମୋ ନିର୍ବାଣ
ଏତିକି ସୁଦୟା ହେଉ
ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ
ହରେ ହରେ ରାମ
ତୁଣ୍ଡରେ ସଦା ମୋ ଥାଉ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ଭାବଗ୍ରାହୀ ତ୍ରିପାଠୀ
ମାଲକାନଗିରି

Leave a Reply