Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ପିତା ବିନା – ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର

1 min read

 

ସଭିଏଁ କୁହନ୍ତି
ପିତା ମାତା ସ୍ୱର୍ଗ
କିନ୍ତୁ ଅଧିକ
ଭଲ ପାଆନ୍ତି
ମାତା କୁ ଆଗ l

ଜାଣିଛ କି ?
ପିତା ବିନା
ସନ୍ତାନ ର
ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନ ଥାଏ
ହୋଇଥାଏ ସର୍ବହରା
କଳୁଷିତ ନିଷ୍ପେସିତ l

ଥରେ ପଚାରି ଦେଖ
ପିତୃହୀନ ଶିଶୁଟିକୁ
କେତେ ଅସହାୟ
କେତେ ଅନାଚାର
ଲୋକାରଣ୍ୟ
ବିଦୃପକୁ,
ନିରୁପାୟ ବନ୍ଧନ
ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ
ସମାଜର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ
କରେ ଉଦ୍ବେଳିତ l

ବଂଚିବାରେ
ଅସମାନତା
ଚାହିଁ ଦେଖ ତାକୁ
ସବୁଥାଇ ଛାତ ପରି
ଛାଇଟିଏ
ଥାଏ ତା ଅଭାବ |

ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର
ଖଣ୍ଡପଡା, ନୟାଗଡ