Sahitya Jibana

Portal on odia literature

କାହାକୁ କହିବି କହ – ସୁଦାମ ଦଳବରା

1 min read

ସୁଖ ଦୁଃଖ ତୁମ ହାତର ଖେଳନା

କାହାକୁ ଯେ କେବେ ଦିଅ

ଦେଉ ଦେଉ ମୋତେ ଛଡ଼ାଇ ଯେ ନେଲ

କାହାକୁ କହିବି କୁହ ।।

 

ତୁମେ ଦେଉଅଛ ତୁମେ ଯେ ନେଉଛ

ମୋତେ କିମ୍ପା ଦେଲ ନାହିଁ

ମୋ ସୁଖକୁ ଯଦି ଏମିତି ଛଡ଼ାଇ ଯେ ନେବ

କେମିତି ରହିବି ମୁହିଁ ।।

 

ଦୁଃଖ ସହି ସହି ଗଲିଣି ମୁଁ ଥକି

ସୁଖ ଟିକେ ଦେବ ଡାକି

ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯଦି ମିଶାଇ ନ ଦେବ

ଖାଲି ଦୁଃଖରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ।।

 

କରିଛ କି ପଣ ଆହେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ

ସୁଖ ନ ଦେବା ପାଇଁ

ଏତେ ଯଦି ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିବ

କେମିତି ସହିବି ମୁହିଁ।।

 

ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି

ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ତୁମେ ଦିଅ ଆଣି

ମୋ କପାଳେ ସୁଖ ଆଗକୁ ଦେବ

ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋହର ଶୁଣିବ।।

 

ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ଦଳବରା

ତୁରୁମୁ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଗଞ୍ଜାମ

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?