Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି – ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ 

1 min read

ଯୁଗଜନ୍ମା ସେନାପତି ଧନ୍ଯ ତବ ଭାଷା ପ୍ରୀତି

ଓଡିଆ ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମେ ଅଗ୍ରସେନାନୀ,

ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକାଶେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର

ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ନାମ ବୋଧଦାୟିନୀ,

ପୁଣ୍ଯାତ୍ମା ଫକୀର ମୋହନ,

ରଚିଲ କେତେ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପମାନ ॥

 

ଛ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ମାମୁଁ ଲଚ୍ଛମା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ

ଉପନ୍ୟାସେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ,

ନାରୀଶିକ୍ଷା କୁସଂସ୍କାର ଠକ ଭଣ୍ଡ ବ୍ଯଭିଚାର

ସବୁ ହୋଇଛି ବିଚାର ତହିଁ ଉଚିତ,

ମହାଭାରତକୁ ସୃଜିଣ,

ବ୍ଯାସକବି ନାମ ତୁମ୍ଭେ କଲ ବରଣ ॥

 

ରେବତୀ ଡାକମୁନସୀ ପ୍ରଶଂସିତ ଗଳ୍ପରାଶି

ସୃଜିଲ ତୁମ୍ଭେ କଥିତ ଲୋକ ଭାଷାରେ,

ନାରୀଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭିଲ ଏ ଚିନ୍ତନ

ଦୂରେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ,

ପାଇ ପେଟେଣ୍ଡ ମେଡିସିନ୍,

ସାବାଡ ହୋଇଲେ ସ୍ବାମୀ ମଦୁଆଗଣ ॥

 

କେନ୍ଦୁଝର ରାଜବାଟି ନେଇଥାନ୍ତେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି

ହୋଇଥାନ୍ତା ମାଡ ବୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭ ପିଠିରେ,

ଧନ୍ଯ ତୁମ୍ଭେ ସେନାପତି ତୀବ୍ର ତୁମ୍ଭର ଧୀମତି

ରଖିଲ ରାଜସଂପତ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ,

ଧନ୍ଯ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଆନ,

ଗାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ତବ ଯଶ ଗାନ ॥

 

ଧନ୍ଯ ଫକୀର ମୋହନ ସୁତ ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ

ନାମ ଶୁଭ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡିଆ ନଭେ,

ନାମ ତବ ଇତିହାସେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ

ପୁଣ୍ଯଶ୍ଳୋକ ସାହିତ୍ୟିକ ନୃପତି ଭାବେ,

ହେ ଜାତି ସୁଯୋଗ୍ଯ ସନ୍ତାନ,

ମନେ ରଖିଥିବେ କୀର୍ତ୍ତି ଓଡିଆ ଜନ ॥

 

ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ 

କେମ୍ପସଡା, କେନ୍ଦୁଝର 

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?