Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମାଆ – ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ଼

1 min read

ମାଆ ବୋଲି ଥରେ         ଡ଼ାକି ଦେଲେ ମୋର
              ଦୁଃଖ ସବୁ ଯାଏ ସରି ,
ପରବତ ସମ                       ଝଡ଼ ବିପତ୍ତି ବି
           ତୋ ଆଗେ ଯାଏ ଲୋ ଟଳି ।  ମମତାର ତୁହି                      ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା
              ସେନେହର ସୁଧା ଝର ,
ଚାରି ଧାମ ପୂଣ୍ୟ                   ମିଳିଯାଏ ପରା
            ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପାଦ ତୋର ।
  ଆଖି ଧାରେ ଲୁହ                ଜକେଇ ଆସିଲେ
              ପଣତରେ ପୋଛି ଦେଉ ,
  ନିଜ କଥା ଭୁଲି                     ଅଳି ସବୁ ସହି
               ଶୁଭ ତୁ ମନାସୁ ଥାଉ ।
  ନିଦ ନ ଆସିଲେ             ତୋହରି କୋଳରେ
             ଶୁଣେଇଛୁ କେତେ ଲରୀ ,
   ମାଟି ସିଲେଟରେ                 ମା”ଲେଖି ତୁହି
              ଶିଖେଇଛୁ ହାତ ଧରି ।
   ହାତ ପାପୁଲିରେ                  ଶରଗ ଚାନ୍ଦକୁ
               ତୋଳି ଆଣି ଦେଉ ପରା ,
   ଖରା କି ବରଷା                ଶୀତ କି କାକର
               ସାହା ତୋ ପଣତ ଚିରା ।
   ନିଜ ପେଟ କାଟି              ଖାଇବା ଦେଇଛୁ
                ଓପାସ ରହିଛୁ କେତେ ,
   ରାତି ସାରା ପୁଣି                ଉଜାଗର ରହି
              ରୋଗ ଭଲ କରୁ ଯେତେ ।
   କୋଟି ଜନମର               ପୂଣ୍ୟ ଫଳ ଆଜି 
              ପାଇଛି ତୋ କୋଳେ ମାଆ ,   
  ତୋର ସ୍ନେହାଶିଷ                ରହି ଥାଉ ସଦା
              ଚଳୁ ମୋ ଜୀବନ ନାଆ ।

                            ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ଼
ଜିଲ୍ଲା : କେନ୍ଦୁଝର
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର :
7749951863

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?