Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମନ ମୋର ପୃଥିବୀ – ପପୁ ପରିଡା

1 min read

ମନ ମୋର ପୃଥିବୀ

 

ମା ମୋ ପ୍ରକୃତି

 

ସଜେଇଣ ମୋ ଦୁନିଆ

 

ଦେଲୁ ତୁ ଆକୃତି।।

 

 

 

ମନ ମୋର ମନ୍ଦିର

 

ମା ମୋର ପୂଜା

 

କାହା ଲାଗି କଅଣ ମୁଁ

 

ମା ପାଇଁ ରଜା।।

 

 

 

ମନ ମୋର କାଗଜଟେ

 

ମା ଚିତ୍ରକର

 

ରଙ୍ଗ ବୋଳି ମୋ ଦେହରେ

 

କଲା ସେ ସୁନ୍ଦର।।

 

 

 

ମନ ମୋର ତରଣୀଟେ

 

ମା ମୋ ନାଉରି

 

ସଦା ଆଗେ ଥାଇ ମୋର

 

କରେ ନଇ ପାରି।।

 

 

 

ମନ ମୋର କୃଷିକ୍ଷେତ

 

ମା ମୋ କୃଷକ

 

ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି

 

ପୁରାଏ ମୋ ଭୋକ।।

 

 

 

ମନ ମୋର ଭଅଁରଟେ

 

ମା ମୋ ସୁମନ

 

ମଧୁଭରେ ଜୀବନେ ମୋ

 

ମରେ ରାତିଦିନ।।

 

 

 

ମନ ମୋର ବାଲିରଥ

 

ମା ମୋ କାଳିଆ

 

ମତେ କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ

 

ପାଖେ ଆସି ଠିଆ ।

 

ପପୁ ପରିଡା

ରାଳବ,ଗଞ୍ଜାମ

ଇ-ମେଲ :

Papu143paria@gmail.com