Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମାତୃ ଦିବସ – ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ

1 min read

ସବୁଦିନ ହେଉ ମାତୃତ୍ବ ଦିବସ-ହୃଦେ ହେଉ ମାତୃ ପୂଜା,
ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ମାତା ନ ହେଉ ବର୍ଜିତା-ନମିଳୁ ମାଆକୁ ସଜା।
ଦେଖୁଛି ନୟନେ କେତେ ମାତୃ ଭକ୍ତି -ମୋବାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠା ଭରା ପୁରା,
ଦେଖେ ଏ ସଂସାର କେତେ ମାଆ ଆଖି -ବୁହାଏ ଲୋତକ ଧାରା।
ଜାଣେ ସଚେତନ ହେଉଛି ମଣିଷ- ମାଆକୁ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ,
କିମ୍ପା ତେବେ ଆଜି ପେଟ ଭରିବାକୁ-ଭିନେ କରୁଛି ରନ୍ଧନ।
ଥିଲା ଯାଏଁ ବଳ ମାଆକୁ କେବଳ- ମିଳୁଛି ସ୍ନେହର ଭାଷା,
ସରିଗଲେ ବଳ ମାଆ ହୁଏ ପର-ଭୋଗେ ସିନା ନାନା ଦଶା।
ନହେଉ ସଂସାରେ ଭକ୍ତି ଦେଖାଣିଆ -ପ୍ରେମ ହେଉ ଚିରନ୍ତନ,
ମାତା-ପିତା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି-ନ ହୁଅନ୍ତୁ ହୀନିମାନ।

ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ , ନୟାଗଡ଼
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର :
9938668652

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?