Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମମତାମୟୀ ଜନନୀ – ଅନୁପମା ଦାସ

1 min read
silhouette of man touching woman against sunset sky

Photo by Pixabay on Pexels.com

ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ
ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣାଂ ତମେବ
ତମେବ ମମ ସର୍ବ ଦେବା ଦେବ ।

ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ମୋ ମା ସେତ
ଶୁଣିଅଛି ପୁରାଣ ରୁ ସୃଷ୍ଟି ଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଙ୍କ ଚରିତ ।
ମାତ୍ର ଦଶ ମାସ ଦଶଦିନ ଗରଭେ ଧରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ମା ସେତ।
ଜନ୍ମ ଦାତ୍ରୀ ,ଗର୍ଭ ଧାରୀ ମା ପରା ସେଇ ।
ସରିକି ହୋଇବେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଠାଇ ।

ଶୁଣିଛି ପାଳନ କରତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ଗାଥା ।
ଦେଖିଛି ମମତା ଭରା ପଣତର ବ୍ୟଥା ।।
ଲାଳନପାଳନ ପୁଣି ଶିଶୁ ର ଗୋଇଠା ପାହାର
ମା ଏକା ସହିପାରେ ଏ ଜଗତର ।

ନିଜେ ନଖାଇ ସେ ଖୁଆଏ
ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି ସେ ପିନ୍ଧାଏ ।
ଆମ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସେ ସାଜେ ବାଘୁଣୀ ।
ମା ଖୋଲି ଦିଏ ସେ ସ୍ନେହ ମମତା ର ପେଡି।

ଶୁଣି ଅଛି ପୁରାଣ ରୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ କଥା ।
ଜ୍ଞାନ ଦାତ୍ରୀ ସିଏ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତା ।
କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ପାଖେ ସରସ୍ୱତୀ ମିଥ୍ଯା।
କେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧୀ ଶିଖାଇଛି ମତେ ମିଠା କଥା ।
ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଙ୍କୁ ପଛରେ ଜାଣିଲି
ମା ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆଗ ମୁଁ ପାଇଲି ।

ଶୁଣିଛି ଅଣ୍ଣ^ ପୂଣ୍ଣା^ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀର ହାତ
କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଷାଠିଏ ନୋଉତି ପଣା ସଜାଡନ୍ତି ସେତ ।।
କିନ୍ତୁ ମୋର ପେଟର ଭୋକ କୁ ମା ଜାଣିଥାଏ
ମତେ ରୁଚିବା ପରି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଥାଏ ।
ତାର ହାତ ରନ୍ଧା ଲାଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ।
ପୁରୀ ମୁଁ ଯିବି କାହିଁ ପାଇଁ କୁହତ ।

ଶୁଣି ଅଛି ମା ଦୁର୍ଗା ଙ୍କ ମହିସା ମରଦିନି ରୂପକୁ ।
କିନ୍ତୁ ଭୁଲ୍ କରି ମୋ ମା ପାଖେ ଡର ଲାଗେ ଠିଆ ହେବାକୁ ।।
ଲାଗେ ତାର ଲାଠି ଆଗେ ଦୁର୍ଗା ଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ବି ଛଟ ।
ଧରା ପଡେ ତାର ଆଗେ ମୋର ସବୁ ମିଛ ।।
ଲାଗେ ସତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କାଳେ ସେତ
ଟିକିଏ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ସେ ବହୁତ ।।
ତାର ହାତ ଧରି ଚାଲି ମୁଁ ହେଲି ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ
କେବେ ଭୁଲ୍ ବାଟେ ନେଇ ନାହିଁ ସେ ମତେତ
ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେତ।
ମମତା ଭରା ଆଉଁସା ହାତ ଆଗରେ ସବୁ ଔଷଧ ମିଛ ।
ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ଠାରୁ ମୋ ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ଅନୁପମା ଦାସ
ବାଲେଶ୍ଵର

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?