Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମମତାମୟୀ ଜନନୀ – କରୁଣା ସାହୁ

1 min read

ଜନମ ଦାତ୍ରି ମମତା ମୟୀ,
ସେ ଅଟେ ଆମ ମାଆ।
ଦଶମାସ ଗରଭେ ଧରି,
ଧରା ପୃଷ୍ଠେ କଲା ଠିଆ।।

ଜନମ ଦେଇ ନ କରେ ଭେଦ,
ଯେତେ ଥିଲେ ବି ତା ଛୁଆ।
ଯେପରି ସୁରୁଜ, ଯେପରି ପାଣି,
ଯେପରି ମଧୁର ବାଆ।।

ମାଁ ଅଟେ ପରା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ,
ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ର ରାହା।
କଣ୍ଟକ ପଥକୁ ପୁଷ୍ପେ ଭରିଦିଏ,
ଦୁଃଖେ ସଦା ହୁଏ ସାହା।।

ନିଜେ ନ ଖାଏକି ଆମକୁ ଖୁଆଏ,
ସେଥିରେ ସେ ପାଏ ଖୁସି।
ହାତ ଧରି କି ଚାଳିବା ଶିଖାଏ,
ଯେପରି ଗୁରୁ କୁଳେ ମୁନି ଋଷି।।

ଆମକୁ କରି ନୟନର ତାରା,
ଯାଏ ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ପାସୋରି।
ଆମ ପାଇଁ ସଦା ପରା,
ସେନେହ, ମମତା କରାଏ ବାରି।।

ସନ୍ତାନ ଉନ୍ନତି ଦିଗେ‌ ଅଟଇ ଶକତି,
ସଫଳ ପାଇଁ ପୂଜା କରେ ବସି।
ଯେପରି ହଳ,ଲଙ୍ଗଳ,ବିହନ,
ସହାୟକ ହୁଏ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚାଷୀ।।

ମମତାମୟୀର ଜନନୀର ପ୍ରେମ ଅପାର,
ତା ପ୍ରେମ ଅଟେ ବାସ୍ତବ।
ତା ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେତେ ଦେବାଦେବୀ,
ଜନ୍ମନ୍ତି ହୋଇ ମାନବ।।

ମାଁ ଅଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବତୀ,
ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡେ ଯେପରି ମହିସା ମର୍ଦ୍ଧିନୀ ହୋଇ।
ତାର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସେବା କରୁଥିବି,
ଖୁସି ହେବି ତାର ସେନେହ ପ୍ରସାଦ ପାଇ।।

କରୁଣା ସାହୁ
କେସିଙ୍ଗା,(କଳାହାଣ୍ଡି)
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର :
୯୬୯୨୦୯୩୯୦୫

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?