Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମମତାମୟୀ ଜନନୀ – ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ

1 min read

ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ମୋର
ହୃଦୟେ ଅଙ୍କା ଛବିଟି ତାର
ଜନମ ଦେଇ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହି
ତା ଚରଣେ ଜୀବନ ବିକି ଦେଇଛି ମୁହିଁ ।

ମୁହଁ ଦେଖି ପେଟ ବୁଝଇ ମାଆ
ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଏକାହିଁ ସାହା
ବହି ଯାଉ ଝଡ ଖଞ୍ଜା କି ବାଆ
ମାଆର ପଣତ ଆଶିଷ ଛାତ ଜାଣି ରଖିଥା ।

ମାେ ମାଟି ମାଆ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ
ପାଣି ପବନ ସତେ ବିରଳ
ମାେ ଗାଆଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଓହଳ
ପଖାଳ କଂସା ଆଶେ ଆଜି ପ୍ରାଣ ବିକଳ ।

ହସି ହସି କେତେ ଯାତନା ସହେ
ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ଗଲେ ଆହା ଯେ କୁହେ
ସରଗୁ ବଡସେ ମମତାର ଧାର ବୁହାଇ ଦିଏ
ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ତାପରି ଆଉ କେ ନୁହେଁ ।।

କେତେ ରାତି ମାଆ ଉଜାଗରରେ
କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ଆମ ପାଇଁରେ
ତା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଆବେଗ ପାଖରେ
ପାଦ ତଳେ ତାର ମାେ ମଥାନତ ଅଚିରେ ।

ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ
ନବରଙ୍ଗପୁର
ଇ-ମେଲ :
gangotri1580@gmail.com

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.