Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମାଆ – ପିଙ୍କୁ ରଣବିଡା

1 min read

ମାଆ ବଲି ଯେନ୍ ଶବଦ୍ ଟା
ସବୁଠାନୁ ସେ ମିଠା
ତାର୍ ପେରେମ୍ ଭାବ୍ ଥି
ନାଇଁ ଥାଏ କିଛି ପିତା ।

ଆମେ ତାହାକେ ରାଗ୍ ହେଲେ ଭି
ନାଇଁ କରେ ଦୁଃଖ୍ ମନା
ସବୁବେଲେ ଆମର୍ ପାଖେ ଥିସି
ନାଇଁ କରେ କିଛି ବାହାନା ।

ନିଜେ ସେ ନାଇଁ ଖାଇକରି
ସମ୍’କୁ ସେ ଖୁଆସି
ହାଣି ଥୁ ବାସିଥିର୍ ବାହାର୍ କରି
ହଁସି ହଁସି ପି ଦେସି ।

ସେ’ତ ଆଏ ଆସଲ୍ ମାହାପୁରୁ
ତାହାକେ ଆମେ ପୂଜା କର୍’ମା
ବୁଢି ହେଲା ସମିଆଁ ଥି
ତାହାକେ ସେବା କରୁଥିମା ।

ତାର୍ ସେବା କରିଥିଲେ
ସରଗ୍ ଠାନେ ଠାନ୍ ପାଏମା
ମୁନୁଷ୍ ଜନମ୍ ପାଇଛୁ ବେଲେ
ମାଆକେ ପାଖେ ରଖିଥିମା ।

ମାହପୁରୁ ଭି ଖୁସ୍ ହେଇଯିବେ
ଆର୍ ଥରେ ମୁନୁଷ୍ ଜନମ୍ ପାଏମା
ଭାତ୍ ମୁଠେ ଦେଇକରି ଯଦି
ମାଆ,ବୁଆର୍ ସେବା କରିଥିମା ।

ପିଙ୍କୁ ରଣବିଡା
ଇ-ମେଲ :-
Pinkuranbida288@gmail.com
ସମ୍ବଲପୁର,ଠେମରା(ପଦରପଡା)

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?