Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ବସନ୍ତ – ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ

1 min read

ଧରିତ୍ରୀର ପଣନ୍ତରେ
ଫଗୁଣ ସଂଧ୍ୟ!ରେ
ବସନ୍ତ ଆସିପାର ତମେ
ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ
ତମେ ତ ଅବୁଝା
ମନ ତମ ମାନେନି ଜମା
ବେଳେ ବେଳେ ଚାଲି ଆସ
ମୋ ପ୍ରିୟାର ଗାଁରୁ
ସାଥିରେ ମାଳୟକୁ ନେଇ
ତଥାପି ତମ ମନର ପିପାସା
କଣ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ ?
ଆମ୍ବ ବଉଳର ବସରେ
ଯେତେ ଇଛା ଆସୁଥାଅ
କୋଇଲିର କୁହୁକୁହୁ ସ୍ଵରେ
ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ
ତମକୁ ମୋ ରାଣ
ଏବେ ଯଦି ପ!ର ତମେ
ନିଅ ଏକ ନବରୂପ
ମୋ ସବିତାର କବିତାର
ପ୍ରତିଟି ଧ!ଡ଼ିରେ !

ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
କୋଠାଘର, କେନ୍ଦୁଝର

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?