Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ନୀରବତା – ବିଜୟ କୁମାର ଘଡେ଼ଇ

1 min read

ନୀରବତା ବୋଧେ
ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ
ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଭଳି
ନୀରବତା ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ
ବଜେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଏ ।।

କେବେ କେହି କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁନା
ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ
ଲୋଟିବାକୁ ଲାଗିପଡେ଼
ସବୁ ଇପ୍ସିତ ଜିଜ୍ଞାସା
ଭାବି ବୋଧେ ନିର୍ବୋଧ ।।

ଛଳନା ହେଉ ବା ଅଭିନୟ
ସବୁକିଛି ଏଠି ଫିକା ଫିକା
ସମ୍ପର୍କ ବି ଫିକା ଆଉ ସମୟ ବି
ପ୍ରତାରଣା ଭରା ଦୁନିଆରେ
ନିଜର ଭାବିବା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବୋକା ।।

କେତେ ଯେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ
ପୁଣି କେତେ ଯେ ନିରାଶାର
ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନୀରବତା
ଏ କଥା କେହି ବୁଝେନା
କି ବୁଝେଇ ବି ହୁଏନା ।।

ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତିରେ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣନ୍ତି
ସେଥିଲାଗି ବୋଧହୁଏ
ନୀରବତାର ରଙ୍ଗହୀନ ରିବନ୍ ଟିକୁ
ଛଳନାର ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ପକାନ୍ତି ।।

ନିରବତା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରେ
ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟରେ
ହେଲେ ସବୁବେଳେ ନୀରବତାକୁ
ବାଉନି ବାଉନି କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ
ସମ୍ପର୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଫାଶରେ ।।

ବିଜୟ କୁମାର ଘଡେ଼ଇ
ଔପଦା,ବାଲେଶ୍ୱର
ଦୂରଭାଷ-୮୯୧୭୨୮୯୮୩୯

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.