Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ବଉଳ – ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

1 min read
seashore under white and blue sky during sunset

ଆମ୍ବ ଗଛରେ
ବଉଳ ଲଦି ହୋଇଲାଣି
ଗଛ ନଇଁ ପଡି଼ଲାଣି ତଳକୁ ତଳକୁ
ବୋଧେ ଏଇଟା ନମ୍ରତା।

ଗଛ ତା’ର ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ୍ବ
ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ
ଠେଉଳ ହୋଇ କଷି ଭରିଯିବ
କୋଇଲି ବି ଗାଇବ ମତୁଆଲା ଗୀତ
କେତେ ଚଢେ଼ଇ ବି
ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷୁମାଇ ଛୁଆଦେବେ
ପ୍ରକୃତିର ଇଛା ଓ ଆଶାକୁ
ସଫଳ ସକାଶେ।

ବଉଳ !
ତୁମେ ତ ନୂଆ କି ଆସି
କାମନାରେ କରିଥାଅ ବଶ
ହୃଦୟରେ ନେଶି ହୋଇ
ଭବିଷ୍ଯର ସୁଖ ପାଇଁ
ଇଏ କି ଦାନ ବଉଳ?
ଦୁଃଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ବଂଚାଇବାରେ ନା
ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡି଼ବାରେ
ତୁମ ଆଗମନ?

 

ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

ଶିକ୍ଷକ ମକାଶୁଖିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟ ପୋ-ଚକ୍ରଧରପୁର ଭା-ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଜି- କେନ୍ଦୁଝର ପି-୭୫୮୦୨୮

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?