Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ବସନ୍ତ ଆସିଛି – ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

1 min read

ବସନ୍ତ ଆସିଛି ବୋଲି
ଚଉଦିଗେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର
ଗଛଲତା,ନଦନଦୀ,ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣା
ସଜେଇ ହେଲେଣି
ଇଛାରେ ଇଛାରେ।
ପଶୁ,ଚଢେ଼ଇ,ସରୀସୃପ,କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗ
ବିଭୋର ଦେଖିକି ସୌନ୍ଦଯ୍ଯ
ଚାରିଆଡି଼ ମତୁଆଲା ଖାଲି ରଂଗିଲା ହାଟ।
କେହି ଜଣେ ବି ନୁହେଁ ନିସ୍ତେଜ
ଏଠି ତ କିଚିରି ମିଚିରି ହାଉଜାଉ
ଦୂର ଦିଗବଳୟ ବି ନାଚୁଛି
ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ
ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା କବିର ତନୁମନ ବି
ଆକାଶେ ଉଡୁଛି
ସାଧାରଣରେ
ଯାହା ନୀଚ୍ଚ
କବିର ଭାବନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ
ନା..ନା..ସ୍ବର୍ଗାଦଽପିଗରିୟସୀ
ତା’ର ତ କାମନାର ଢେଉ
ହସି ହସାଉଥାଏ କଲମ ମୁନରେ
ବସନ୍ତ ଆସିଛି ବୋଲି
ତରଙ୍ଗରେ ନା..ନା..
ଆକାଶରେ ବସେ
ଆଉ,
ସବୁ ପ୍ର।ଣୀ ଓ ଉଭିଦ ବି
ନୂଆନୂଆ ସ୍ବପ୍ନରେ,ନୂଆନୂଆ ନଗ୍ନତାରେ
ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ
ଭିନ୍ନ ଏକ ଦେଶରେ
ଉଡି଼ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ
ମଧୁପ ପରି,ପ୍ରଜାପତି ପରି।

ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା
ଶିକ୍ଷକ ମକାଶୁଖିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟ ,ପୋ-ଚକ୍ରଧରପୁର ଭା-ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଜି-କେନ୍ଦୁଝର ପି-୭୫୮୦୨୮

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?