Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ଆକାଶ – ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

1 min read

ଆକାଶ ବୁକୁରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣ
କେତେ ମନଲୋଭା ଦେଖୁଥିଲେ ସଦା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅଇ ମନ ।୧

ସକାଳରେ ରବି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସଞ୍ଜରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଲେ
ପୁଲକିତ ହୁଏ ତନୁମନ ସଦା ଅପଲକ ଚାହିଁଥିଲେ ।୨

ବେଳୁବେଳ ଆହା ଆକାଶ ବୁକୁଟି ବଦଳାଏ ରଙ୍ଗ ତାର
ଗୀତ ଅହରହ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଭାସିଆସେ ଭିନ୍ନ ସ୍ବର ।୩

କେଡେ଼ ମନୋହର ଆକାଶ ସୌନ୍ଦଯ୍ଯ କଳନା କରି କି ହୁଏ
ଈଶ୍ବର ଖଞ୍ଜିକି କେଡେ଼ ଯତନରେ ନିତି ସଦା ପାଳୁଥାଏ ।୪

ହେ ଆକାଶ ତୁମେ ନିଜ କରମରେ ହେଳା କରୁନାହଁ ଯମା
ସେଥିପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସବୁଜିମା ।୫

ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା
ଶିକ୍ଷକ ମକାଶୁଖିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟ , ପୋ- ଚକ୍ରଧରପୁର ଭା- ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଜି-କେନ୍ଦୁଝର ପି-୭୫୮୦୨୮
ମୋ : ୯୯୩୮୭୮୯୬୭୩

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?