Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ଝରାଫୁଲ – ଯୋଗେଶ୍ୱର ଲୁହା

1 min read

ମନ ଅଗଣାରେ ନନ୍ଦନ ବନରେ
ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେ ପାରିଜାତ
ସୁମନ ବନରେ ଅତି ଯତନରେ
ଝରା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ।।
ଭାବିଥିଲା ମନେ ଗୁଣ ବାସ୍ନା ପ୍ରେମେ
ଜଗତେ କରି ବିତରଣ
ଅର୍ଜି କିର୍ତ୍ତିମାନ ଅନ୍ତେ ପରବ୍ରହ୍ମ
ପୟରେ ପାଇବ ସେ ସ୍ଥାନ ।।
କିଏ ସେ ଦୂର୍ବୁର୍ତ୍ତ ନର କି ରାକ୍ଷସ
ଝରାଫୁଲକୁ  ଦେଇ ଆଘାତ
ଝରିବା ଆଗରୁ ଝରାଇ ଦେଲା ସେ
ହୋଇ ପାସାଣ୍ଡ କି ପାପିଷ୍ଠ ।।
ଯେଉଁ ଝରାଫୁଲ ବିଭୁ ପୟରକୁ
କରିଥିଲା ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ
ସେହି ବିଭୁ ଏହି ପାମର ପ୍ରାଣୀକୁ
ନିଶ୍ଚେ ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ।।

ଯୋଗେଶ୍ୱର ଲୁହା
ସାଲେଭଟା, ନାକଟିଦେଉଳ ,ରେଢ଼ାଖୋଲ ,
ସମ୍ବଲପୁର,ଓଡ଼ିଶା,ଭାରତ
ଇ-ମେଲ : jogeswarluha80824@gmail.com

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?