Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ଶିଶୁ ଦିବସ -ପୁଷ୍ପଲତା ସାହୁ

1 min read

ଆମେ ଟିକି କଳିକା
ଆମେ ଟିକି କଳିକା
ଏ ଦୁନିଆ ଆକାଶରେ
ଫୁଟି ଉଠୁ ଆମେ
ତାରା ଭଳି ଭଳିକା……
ଆମେ ଟିକି କଳିକା….. ||

ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା
ଆମେ ସାଗରରେ ବୁଡିବା
ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଯାଇ
ଘର ଆମେ ତୋଳିବା…….
ଆମେ ଟିକି କଳିକା….. ||

ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲାରେ
ଆଉ କେ ଆମ ପରି ଅଛିରେ
ଦେଶ ବିଦେଶର ଆମେ
ନାଁଆଁ ଆମେ ରଚିବା…..
ଆମେ ଟିକି କଳିକା….. ||

ଆମେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା
ଆମେ ଭଲ କଥା ଦେଖିବା
ଭଲ କଥା କହି ଆମେ
ସବୁ ମନ ତୋଷିବା…….
ଆମେ ଟିକି କଳିକା……. ||

ଭଲ ପାଠ ଆମେ ପଢିବା
ଦେଶ ଆମେ ଗଢିବା
ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରି
ଦେଶ ସେବା କରିବା…..
ଆମେ ଟିକି କଳିକା……. ||

ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଆମେ
ନାଚି ନାଚି ବୁଲିବୁ
ଶିଶୁ ଦିବସ ଆମେ ପାଳି
ଚାଚାଜୀ ଙ୍କୁ ସ୍ମରିବା…….
ଆମେ ଟିକି କଳିକା…….. ||

ପୁଷ୍ପଲତା ସାହୁ , ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ
ଜଗତସିଂହପୁର

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.
Open chat
Hello
How can you help we?