Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମୁକ୍ତ ସେ ବିହଙ୍ଗମ – ପି.ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

1 min read
seashore under white and blue sky during sunset

ମୁକ୍ତ ସେ ବିହଙ୍ଗମ

” ନାରୀ ନୁହେଁ ଖାଲି ଦୁଇଟି ଶବଦ
ନୁହେଁ କେବେ କାହା ଅଧୀନ ସିଏ
ନୁହେଁ ବାଧ୍ୟ ସେ ଅପମାନର
ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଜି ପାପ କୁ ଧୁଏ ।
କେବେ ସେ ଦୁର୍ଗା କେବେ ସେ କାଳୀ
କେବେ ରମାଦେବୀ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ
ଜନମ ଦିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି
ପାପ କୁ ସଂହାର କରେ ସେହି ନାରୀ ।
ସୃଷ୍ଟି ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବ ସେ ଗାଥା
କାନ୍ଦିବନି ଆଉ ନେହୁରା ହେବନି
ନିଜ ଅଧିକାର ଯିବାକୁ ଦେବନି ।
ପଥର ଯେତିକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ
ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବନି ଆଲୋକ ସିଏ
ଚାଲିବା ଜାଣିଛି ସାମନା କରିବ
ଦଉଡ଼ି ଜାଣିଛି  ଲମ୍ଫ ସେ ବି ଦେବ ।
ଘରେ ବାହାରେ ଅବା ହାଣ୍ଡି ଶାଳେ
ଆକାଶ ଛୁଇଁବ ମେଦିନୀ କମ୍ପିବ
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନ କୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ହେବ ।
ଲୁହ ବାହାରିଲେ କାନି ତା ବଢେଇ
ପୋଛିବ ମା ପରି ସ୍ନେହ ସେ ଦେଇ
ଯଦି ପାପ ଆଉ ଅଧର୍ମ କରିବ
ସେହି କାନି ତେବେ ଘୋଷାଡି ଆଣିବ ।
ଆଜି ନାରୀ ନୁହେଁ ଦୁର୍ବଳ କେବେ ବି
ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ସେ ଶକ୍ତି
କର ସମ୍ମାନ କର ତାକୁ ଭକ୍ତି
ମମତା ବନ୍ଧନ ର ସେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ।”
?????????
ନାମ – ପି.ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି
ଠିକଣା – ସୁନ୍ଦରଗଡ଼