Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ – ମହମ୍ମଦ ହନିଫ୍ ସାହା , ଭଦ୍ରକ

1 min read
seashore under white and blue sky during sunset

   ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~
ନାରୀ
ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ,
ସେ  ଲାବଣ୍ୟବତି
ତା’ର ରୂପ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
କେବେ ଜନନୀ
କେବେ ଭଗିନୀ
କେବେ ଜାୟା ..!!?

ତା’ର ପଣତ ତଳେ
ଲୁଚି
ଥାଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ,
ଭକ୍ତି,
ସୁଧା ଓ ପ୍ରେମ ପସରା ମେଲାଇଛି ସେ
କ୍ଷେତ କାମ ଠାରୁ ଗଗନେ ଉଡ଼ିବୁଲିଛି
ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ
ନାରୀ
ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା
ପାଇଁ ଖଡ୍ଗ ଧରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ.. ।।?

ଦିନେ ସେ
ଅଧିକାର ରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା,
ଆଜି
ସେ ଅବଳା ନୁହେଁ
ସେ ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ
ପୁରୁଷ  ସହ କାନ୍ଧ କୁ କନ୍ଧ ମିଶାଇ
ପ୍ରଗତି ରାସ୍ତା ର ପଥିକ ସାଜିଛି..!!?

ହେ ମାନବ
ନାରୀ କୁ ପ୍ରଥମେ ସସମ୍ମାନ କର
ଦିଅ ତା’କୁ  ଅନବରତ ପ୍ରେରଣା ,
ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଆଉ ତା’ର
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଖୁସି ତେବେ
ସେ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ..!!! ?

ମହମ୍ମଦ ହନିଫ୍ ସାହା
ନୂଆଗାଁ ,ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ
ମୋ :9776090824