Sahitya Jibana

Portal on odia literature

କାହାଣୀ ବଗିଚା

‘ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟିବାର ସହଜ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ।’ଖାସ୍ ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ଷ୍ଟୋରୀମିରର୍ ସହ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହାଣୀ ବଗିଚା । ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ।