Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ନିଆରା କାହାଣୀ – ଦୀପିକା ପେରେଇ

1 min read

ସ୍ବପ୍ନ ସବୁ ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନ ପାଲଟିବା

ଗୋଟେ ନିଆରା କାହାଣୀ,ଆଉ

ସେଇ କାହାଣୀ ରେ ତୁମେ..

ଉଭୟ ନାୟକ ଆଉ ଖଳନାୟକ

ସେଇଟା ମୋର ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ର ବାଣୀ..।

 

**ତୁମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ରେମ ମାନେ

ତୁମ କାମନା ର ଆଘାତ ରେ ରକ୍ତାତ ହେବା..

ତୁମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହିବା

ଆଉ ପ୍ରତିବଦଳେ

ମୋର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେବା..

ସେଇ କାହାଣୀ ର ସାରାଂଶ ପରି ।

 

**କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ..

କାରଣ,

ନାୟକ ଖଳନାୟକ ବନିବା,

ନାୟିକା ର ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳିତ ଭାବ,

ବିନା ପ୍ରେମ ରେ ଦୁଃଖ ନାମକ ପୁତ୍ର

ଆଉ ସ୍ମୃତି ନାମକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ

ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାବୁକ ପ୍ରହାର..

ଏସବୁ ର ଅତି.. ଇତି ।

 

**ନାୟିକା ର ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ର ଭାବନାରେ

ପେଶି ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରେମ..

କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ମୃତି ନାମକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ

ଯିଏ ନାୟିକା ର ବଞ୍ଚିବା ର ଶେଷ ଆଶା

ଆଉ ପ୍ରେମ ର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ।

 

*ଏଇତ ଭିନ୍ନ,ଆତତାୟୀ

ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ… ।

ଦୀପିକା ପେରେଇ

କେନ୍ଦୁଝର

Copyright © Sahitya Jibana | Newsphere by AF themes.