Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ – ଶ୍ରୀପଦ୍ମନ ରଣା , ବରଗଡ଼

1 min read
seashore under white and blue sky during sunset

ନାରୀ ନୁହଇ ଭୋଗ ବିଳାସୀନୀ 
ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପୀ ଭାରତ ବନ୍ଦିନୀ  ।
ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ ସେ ଆଜ
ନବ ଭାରତର ନବୀନ ଶୌର୍ଯ୍ୟ  ।
ମୋ ଦେଶ ନାରୀ ଉଚ୍ଚେ ବିରାଜିତା 
ମାତୃ ଭାଵେ ସଦା ଅଦ୍ୟେ ପୂଜିତା  ।
ଜ୍ଞାନେ ବିଜ୍ଞାନେ ଅବା ପ୍ରଶାସନେ 
ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ନଭେ ସଦା ସଇନେ। 
ଖେଳକୁଦେ ଆମ ଦୂର ଦର୍ଶନେ 
ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ କବି ଲେଖକ ଗଣେ। 
ନାର ଠାରୁ ଉଣା ନୁହେଁ କାହାଣୀ 
ଅଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତ ନାରୀ ବିଜୟିନୀ  ।
ଦୟା କ୍ଷମା ସ୍ନେହ କରୁଣାମୟୀ 
ସୁନ୍ଦର ଘରଣୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମୟୀ  ।
ଇତିହାସ କହେ ପରାକ୍ରମ ବାଣୀ 
ନାରୀ ସଶକ୍ତି ଅକୁହା କାହାଣୀ  ।
ନର – ନାରୀ ଭେଦ ନାହିଁ ବିଚାର 
ବିଧାନ ଦିଏ ସମ ଅଧିକାର  ।

ଶ୍ରୀପଦ୍ମନ ରଣା 
ଗ୍ରା-ଗୌଡ଼ମାଲ ବ୍ଲକ-ଝାରବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା -ବରଗଡ଼