Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ନିଜକୁ ଦାଦା ମନେକରି – ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ

1 min read

ପ୍ରାଚୀ ନଭେ ଉଇଁବା
ଆଗରୁ ସବିତା
ବିଚିତ୍ର ସେ ପୁରେ
ମୁଁ ସାଜେ ଦାଦା
ମୋ ପାଇଁ ବର୍ଷା
ଆସିବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଏ
ବନରକ୍ଷୀ ଭୟେ
ନମସ୍କାର କରେ
ସାର ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାକୁ
ରାବଣ ନ ହେଲେ ବି
ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ
ଆଉ ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ
ଥାଏ ମନ୍ଦଦରି
ବାଟରେ ହଗିଲେ ନାଁ
ଦେଉଳ ତୋଳିଲେ ନାଁ
ମୋ ମାଆ ପର ଘରେ
ବାସନ ମାଜେ ନା
ତେଣୁ ଇଛା ହୁଏ
ସବୁ ଦିନ ଦାଦାଗିରୀ କରିବାକୁ
ହେଲେ ମୁଁ
ଆସିଛି ମାତ୍ର ଅଢେଇ ଦିନକୁ !

ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ, କୋଠାଘର, ପାଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର