Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ଓଡ଼ିଆଟେ ମୁଁ – ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର

1 min read

ଗର୍ବରେ ଗର୍ବିତା
ଓଡ଼ିଆଟେ ମୁଁ
ଦେହରେ ଅମାପ ବଳ ,
ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ନାହିଁ ଅହମିକା
ପ୍ରିୟ ମୋ ବାସି ପଖାଳ l

ଭାଷା ମୋ ଓଡ଼ିଆ
ଦେଶ ମୋ ଓଡିଶା
ମୋ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା,
ମାଟିରେ ଭିଜିଛି
ମୋ ଦେହର ବାସ୍ନା
ଜାଣିଛି ମୋ ବସୁନ୍ଧରା l

କାୟ ମନ ବାକ୍ୟେ
ପୂଜୁ ଥାଏ ଜଗା
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ,
କୁଟି ଖାଇ ସିନା
କାଟି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି
ନ ମାଗିବି କେବେ ଭିକ l

ନୁହେଁ ସଜ ଫୁଲ
ନାହିଁ ବି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ
ତଥାପି ପାଏ ଆଦର,
ଝୁମ୍ପୁଡି ଚାଳଟେ
ଅବନତି ମଥା
ଓଡିଶା ମୋ ସ୍ୱର୍ଗପୁର l

ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର
ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ବଜ଼ାରସାହି
ନୟାଗଡ