Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ମା – ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ 

1 min read

ତୋ ପାଇଁ ମା ସଂସାର ଦେଖିଲି

ଗଢ଼ିଲୁ ଯତନ କରି

ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳର ଚଉତରା ଦେଇ

ରଖିଛୁ ମଣିଷ କରି

ଭୋକ ଉପାସ ରେ ବିତାଇଛୁ ଦିନ

ମୋ ସୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ

ଆଜି ତୋତେ ମୁହିଁ ଦେଇ ପାରି ନାହିଁ

ସବୁକୁ ଯାଇଛୁ ସହି

ବରଷା ଶୀତ ରେ ସଢିଛୁ ମାଆ ଲୋ

ପିଠି ରେ ବୋହିଛୁ ଖରା

ଲୁହ ଦେଇ ନାହୁଁ ଆଖିରେ ମୋହର

ମୁ ତୋହର ଜହ୍ନ ତାରା

ଏଇ ଜନମରେ ସୁଝି କେ ପାରଇ

ମାଆ ର ସେନେହ ଋଣ

ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିନତୀ ମାଆ ପାଇଁ ଦେବେ

ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ସ୍ଥାନ

 

ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ 

ଇ-ମେଲ୍ :Pradhaniarunsva2012@gmail.com

ଗ୍ରାମ /ପୋ -ନର୍ଲା ,କଳାହାଣ୍ଡି