Sahitya Jibana

Portal on odia literature

ସାନ – ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

1 min read

ସାନ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବାନି
ଯା’ର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ
ବିରାଟର ସଂଧାନ
ଯେମିତି ବରଫଳ ମଂଜି
ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସାନ ଅଥଚ
ଚାରାରୁ ବିରାଟ ଗଛରେ ଯେବେ ହୁଏ
କିଏ ବିଶ୍ବ।ସ କରିବ?
ଦିନେ ଏକ କରି ଦେଲି
ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ
ଅନେକ ଗଛକୁ ଭସେଇ ଦେଲି
ଯେବେ ଦେଖିଲି ବିରାଟର ରୂପ
ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ
ଧିକ୍ !
ମୋ’ ଜୀବନକୁ
ତୁଛାଟାରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବରଦାନ
ଉପହାସ ଶୁଭ ନୁହେଁ
ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହର ବନ୍ଯ। ଓ
ଅନୁତାପର ପରିଭାଷା

ସୁକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା

ଶିକ୍ଷକ ମକାଶୁଖିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟ ପୋ-ଚକ୍ରଧରପୁର ଭା-ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଜି-କେନ୍ଦୁଝର ପି-୭୫୮୦୨୮